publicaties

Hoezo Down?! Over het leven van jongeren met Downsyndroom; Unieboek/Het Spectrum 2011.

De kracht van de aanpassing, levensverhalen over leven met een beperking; OTH 2009

STAP-map voor revalidatie na amputatie; Revalidatiecentrum De Hoogstraat; 2008

 

Columns in het tijdschrift Lede(n)maat van de LVvG 2006-heden

Over liefde en spel; trouw en ontrouw in liefdesrelaties; Unieboek; 2006

Handboek voor mantelzorgers; Het Spectrum; 2004

Mensenwerk; EPN; 2001