spiegel

Stress en burnout

De eerste bijeenkomst staat in het teken van stress. Wat is stress en wat gebeurt er in je lichaam en geest? Wat levert stress op? Welke copingstechnieken ken je en gebruik je? Waarin kun je nog leren en groeien? 

 

De tweede bijeenkomst staat in het teken van denken en doen. Acceptatie. Wat vermijd je? Waarom? Welke moeilijke momenten kom je tegen? Wat doe je er mee? Wie en wat kan je helpen?

De derde bijeenkomst staat in het teken van communicatie. Wat heb je nodig van anderen, wanneer en hoe vraag je daarom? Welke kanalen zijn beschikbaar? Assertiviteit / subassertiviteit en passiviteit. Wat brengt je dat? Hoe kom je aan de juiste informatie en hulpverlening?

De vierde bijeenkomst staat in het teken van omgaan met verlies, acceptatie, mindfulness en evalutatie van al het geleerde.